Bilgilendirici toplantılar, dijital ortamda toplantılar:Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından sağlık personeline yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir.