Klinik araştırmalara katılım, ulusal / uluslararası faz çalışmalarına katılım bulunmamaktadır.